Popis

Plánování

 Plánování - vytváření rozpisu

Plánování je v Rozpisech ledu klíčovou funkcí. Proto jsme na ni soustředili veškerou pozornost. Cílem pro nás byla maximální jednoduchost a také to, aby se správci zimních stadionů nemuseli nic dlouze učit. Dnes máme ověřeno, že zvládnout vše potřebné ohledně plánování je otázkou 1-2 hodin. Po dvou sezónách testování v extraligovém klubu s početnou mládežnickou základnou také můžeme říci, že dovedeme snížit pracnost při vytváření rozpisů na několik minut týdně.

Rozpisy ledu z pohledu správce

V režimu Plánování, který je dostupný pouze oprávněným správcům po přihlášení, jsou jednotlivé události v rozpisu odemčeny k úpravám. Je možné je přesouvat v plánu pomocí myši - stejně, jako to děláte například s událostmi v kalendáři.

Ukázka rozhraní - Rozpisy ledu v režimu Prezentace

Číselníky mužstev a zákazníků

Správcům je ve spodní části obrazovky číselník mužstev a zákazníků ve formě barevných symbolů. Číselníky jsou kvůli orientaci barevně odlišeny a z hlediska nastavení oprávnění správců rozděleny do kategorií následujícím způsobem:

Číselník týmů - ikony v režimu plánování

A-tým - události, týkající se A-týmu
Klub - události ostatních možstev klubu (HCJ, HCMD, HCSD atd.)
Pronájem - zákazníci a organizace na dlouhodobý pronájem
Prodej - drobný prodej, občasní a náhodní zákazníci
Rolba - plánování úprav ledové ploch
Režie - režijní události jako jsou opravy, přestavby, instalace reklamy apod.
Jiné - vše ostatní, co není uvedeno výše

Jak probíhá plánování?

Vytváření rozpisu probíhá pro zvolený týden jednoduchým přetahováním symbolů z číselníku do týdenního plánu pomocí myši. Přetažením symbolu na plochu dojde k vytvoření události.

Číselník týmů - ikony v režimu plánování
Událost může nabývat některého z následujících významů:
  • Trénink - základní tréninková jednotka
  • Společný trénink - pro 2 družstva
  • Zápas - utkání dvou mužstev
  • Rolba - úpravy ledové ploch
  • Režie - opravy, přestavby apod.
  • Jiné - ostatní, výše neuvedené

Základní délka plánované události je 1 hodina, pro rolbu 15 min. Délku trvání události lze jednoduše přizpůsobit roztažením myší do požadovaného rozsahu.

Zveřejnění vytvořeného rozpisu

Každý nový, dosud nezaplánovaný týden je standardně označen jako nezveřejněný, to znamená, že jej návštěvníci nemohou vidět v rozpracované a nehotové formě. Správce tak může rozpis zveřejnit až po jeho dokončení. Teprve pak je nový rozpis k dispozici na vašich stránkách.

Plánování pomocí šablon

Tento nástroj zásadně zvyšuje produktivitu při vytváření rozpisů. Každý rozpis lze kdykoliv uložit jako šablonu a pak při plánování nového týdne jednoduše načíst. Počet uložených šablon není nijak omezen, můžete jich vytvořit libovolný počet. Pokud se vám běžně opakují tréninky, zápasy nebo pronájmy ve stejných dnech a časech, přinese vám plánování prostřednictvím šablon výraznou úsporu času a zjednodušení práce.

Číselník týmů - ikony v režimu plánování