Popis

Prezentace

 Prezentace časového plánu

Z hlediska prezentace časového plánu vašeho zimního stadionu jsou Rozpisy ledu jednoznačně přínosem. Už žádné Excell nebo PDF soubory, které je potřeba nejprve vytvořit a pak pověsit na web. Rozpisy ledu budou trvalou součástí vašich www stránek. Rozvrh je zobrazen v přehledné grafické podobě formou týdenního plánu vždy automaticky pro daný týden. Vše je online a každá změna, kterou provedete, bude na webu ihned k dispozici pro všechny návštěvníky.

Rozpisy ledu z pohledu návštěvníka vašich stránek

V režimu Prezentace jsou rozpisy ledu zobrazeny jako týdenní plán. Na svislé ose jsou jednotlivé dny v týdnu, na vodorovné ose provozní hodiny zimního stadionu. Ty jsou rozděleny do bloků po 15-ti minutách (základní časová plánovací jednotka rozpisů).Provozní dobu lze samozřejmě nastavit podle vašich požadavků.

Ukázka rozhraní - Rozpisy ledu v režimu Prezentace

Struktura rozpisu

Jednotlivá mužstva, jejich tréninky či zápasy, pronájmy a další události jsou reprezentovány barevnými plochami, které odpovídají vyhrazeným časovým úsekům v jednotlivých dnech. Barevné rozlišení je nastavitelné, můžete tedy prezentaci rozpisů snadno přizpůsobit vašim zvyklostem nebo klubovým barvám. Vše je opatřeno popisem a také legendou s odpovídajícím vysvětlením. Veškeré prvky jsou v režimu prezentace uzamčeny a návštěvník nemůže žádným způsobem podobu rozpisu ovlivnit.
Plánování - struktura rozpisu

Zobrazení aktuálního týdne

Plánování - zobrazení aktuálního týdne
Rozpis sleduje aktuální datum a automaticky zobrazuje aktuální týden. Návštěvník může listovat rozpisem po jednotlivých týdnech směrem zpět do historie (ta není nijak omezena, lze se vracet i několi let zpět) nebo dopředu s výhledem do příštích týdnů. U dosud nezaplánovaných týdnů je návštěvníkovi zobrazena informace o tom, že rozpis ještě nebyl zveřejněn.

Zobrazení ledových ploch

V případě, že má váš zimní stadion více než jednu plochu, mohou návštěvníci přepínat mezi jednotlivými plochami pomocí záložek a sledovat tak rozpis pro každou z vašich ploch. Každou z ploch lze případně vypnout - například v letních měsících se může zobrazovat jen jedna plocha.
Plánování - výběr a přepínání ledových ploch

On-line rezervace

Plánování - on-line rzervace ledové plochy
Volná, nezaplánovaná a neobsazená plocha je označena symbolem košíku, kliknutím na tento symbol je možné provést rezervaci plochy na daný čas. Zákazníkovi je vypočtena cena podle platného ceníku a objednávka je potvrzena emailem.

Tisk rozpisu

Aktuální týdenní plán je možné vytisknout za účelem vyvěšení (na nástěnku, ve vrátnici zimního stadionu ). Návštěvníci mají také možnost stáhnout si rozpis ledu ve formátu PDF. Tento rozpis ke stažení vždy odpovídá aktuálnímu stavu v okamžiku stažení - generuje se z "živých dat" až v okamžiku, kdy uživatel klikne na odpovídající tlačítko.
Tisk rozpisu v režimu Prezentace