Popis

Reporty

 Reporty a výstupy

Rozpisy ledu vám umožní vytvářet vaše časové plány z předem připravených, strukturovaných a pojmenovaných dat. Díky tomu můžete získat na minutu přesné informace o kapacitě a využití vašeho zimního stadionu. Předpřipravené reporty a výčetky vám zjednoduší práci při vykazování spotřeby, přílohy k fakturaci zase usnadní vyúčtování. A pokud vám nebudou stačit standardní výstupy, rádi vám připravíme vaše vlastní na míru podle vašich požadavků.

Reporty

Jaké reporty budete mít k dispozici ?

Standardní součástí rozpisů ledu jsou následující reporty:

  • Souhrná statistika - celková statistika spotřeby ledu za zadané období (měsíčně, týdně...)
  • Statistiky klubu - statistika spotřeby ledu pro domovský klub a jeho mužstva (A-tým, junioři, mládež...)
  • Statistiky pronájmů - statistika spotřeby ledu pro organizace a zákazníky na pronájem(školy, firmy, hobby...)
  • Výčetka spotřeby - slouží jako příloha k fakturám u opakovaných pronájmů
Reporty